ป้ายกำกับ การกำหนดราคากลางแบบบ้านพักครู 8 ครอบครัว