ป้ายกำกับ การกำหนดราคากลางบ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 ครอบครัว