ใบงานออกแบบกราฟฟิคครั้งที่ ๖

ให้นักเรียน copy รูป กีตาร์ แล้วออกแบบตามแบบที่ครูกำหนด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น