ใบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ให้นักเรียนค้นคว้าแล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้ส่งในกระดาษรายงานไปตั้งที่โต๊ะห้องประชาสัมพันธ์
1. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้ในพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีช่องทางไหนบ้างจงยกตัวอย่างมา3 ช่องทาง

2.จงบอกลักษณะทั่วไปของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบb2b พร้อมยกตัวอย่างเว็บไซต์มา3 เว็บไซต์

3.shopping card คืออะไรจงอธิบายลักษณะการทำงานมาพอสังเขป
ผู้เขียน : kruwae.arong@gmail.com
โพสต์เมื่อ : 15 ม.ค. 2559
ป้ายกำกับ : ม 5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น