ใบงานเรื่อง การสร้างจุดเืชื่อมโยง

ใบงาน เรื่อง สร้างจุดเชื่อมโยง
 
คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการสร้างจุดเชื่อมโยงเว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต
                ขั้นตอนปฏิบัติ
      
 1. ให้ทำการสร้างเว็บเพจ แล้วทำการเชื่อมโยงแต่ละเว็บเพจ ให้สามารถเชื่อมโยงได้ตามความเหมาะสมตามข้อกำหนดต่อไปนี้
 2.     
 3. กำหนดให้ไฟล์ Index.html สามารถเชื่อมโยงไปหาเว็บเพจต่างๆ ได้แก่     
           
  • เว็บเพจ เรื่อง ประวัติส่วนตัว (ไฟล์ p101.html)
  •         
  • เว็บเพจ เรื่อง ประวัติการศึกษา (ไฟล์ p102.html)
  •         
  • เว็บเพจ เรื่องความใผ่ฝัน(ไฟล์ p103.html)
  •         
  • เว็บเพจ ความภาคภูมิใจ(ไฟล์ p104.html)
  •         
  • เว็บเพจ เรื่อง อารหารที่ชอบ(ไฟล์ p105.html)
  •     
      
 4.     
 5. กำหนดให้เว็บเพจแต่ละเว็บเพจย่อย สร้างจุดเชื่อมโยงกลับมาที่หน้าหลัก นั่นคือไฟล์ Index.html และมีจุดเชื่อมโยงไปหา E-mail   , Facebook ของตัวเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น