ใบงาน วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2 ม.4

ให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา 5 หน้า โดยนักเรียนเป็นคนกำหนดหัวข้อในการสร้าง
และในแต่ละหน้าให้มี ลิงค์เชื่อมโยงกันไปมาได้
หน้าแรก ตั้งชื่อ index.html
ส่งมาที่อีเมล์ kruwae.arong@gmail.com
โดยแนบไฟล์มา ทั้ง 5 หน้า
หมายเหตุ วิธีแนบไฟล์ในอีเมลล์ https://support.google.com/mail/answer/6584?hl=th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง