ใบงานนักเรียนม.5/2 วิชาการออกแบบ

ให้นักเรียนศึกษาการทำรูปติดบัตรขนาด 1 นิ้วจากลิงค์ต่อไปนี้

http://www.siamebook.com/lbro/en/photoscape-guide/4913-makephoto1inch.html
แล้วทำรูปติดบัตรขนาดดังกล่าวจำนวน 12  ใบ ในกระดาษ A4
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง