ใบงานที่ 3 เรื่อง tcp/ip

ให้นักเรียนค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต จากหัวข้อที่ครูกำหนดให้ แล้วเขียนลงในสมุด กำหนดส่งภายในวันที่ 9 กรกฏาคม 2558 
1. ประวัติของโปรโตคอล TCP/IP
2. หน้าที่ของ TCP
3. หน้าที่ของ IP
4. ความหมายของ OSI Layerระดับชั้นของ OSI Layer

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง