โครงงานคอมพิวเตอร์2

ให้นักเรียนศึกษาการเขียน สตอรี่บอร์ดหนังสั้นหนังโฆษณาจากเว็บไซต์http://province.m-culture.go.th/trat/18.htmหรือจากเว็บอื่นๆแล้วให้นักเรียนเขียนสตอรี่บอร์ดของตัวเองส่งทางอีเมล์หรือห้องประชาสัมพันธ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง