สรุป TAG HTML เบื้องต้น ๑

๑ โครงสร้างของภาษา
๒. แท๊กสำหรับการแสดงผล
<i>,<b>,<u>,<h1><h6>,
<hr>=เส้นคั่น
<br>= ขึ้นบรรทัด
<p> = ย่อหน้า
<center>=จัดกึ่งกลาง
๓.แท็กของ Form
                <form> </form>= เปิดฟอร็ม
                <input> = รับข้อมูล
      
 1. <input type=”text”>รับข้อความ
 2.     
 3. <input type=”radio”>ตัวเลือกตัวเดียว
 4.     
 5. <input type=”password”>ข้อความที่เป็นรหัสผ่าน
 6.     
 7. <input type=”submit”>ปุ่มตกลง
 8.     
 9. <input type=”reset”>ปุ่มเคลียร์
 10.     
 11. <input type=”checkbox”>ตัวเลือกหลายตัว
 12.     
 13. <input type=”textarea”>รับข้อความหลายบรรทัด
๔. แท็กของตาราง
                <table></table>
                <tr></tr> แถว
                <td></td>คอลัมน์
๕.แท็กของรูปภาพ
                <img src=”ที่อยู่ของภาพ/ชื่อ.นามสกุล(.jpg,.gif)>
                <a href=”ที่อยู่ไฟล์ที่จะลิงค์ไป/ชื่อ.นามสกุล(.html,.htm,.php,.asp,.jsp,.pdf,.doc,.exe”></a>
๖.แท็กการแสดงรายการ
<ol> <li></li>    </ol> รายการที่มีลำดับ
<ul><li></li></ul>รายการที่ไม่มีลำดับ
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง