คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

ให้นักเรียนคลิ๊กขวาที่ภาพ แล้ว Copy หรือ Save image เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรม Photoshop

ภาพตัวอย่างสิว

สิว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^